Getting to know TK Rustic

Life-style-furniture-TK-Rustic
Materials-TK-Rustic-2
Old Solid Wood, Steel and Hands Crafted: ส่วนผสมหลัก 3 ส่วนที่รังสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานชิ้นสำคัญ จุดเริ่มต้นจากการชื่นชอบสะสมไม้เก่า จึงต้องการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เหล่านี้ ผสมผสานกับงานเหล็ก ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต มีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน จากการผ่านการผลิตทุกขั้นตอนโดยช่างไม้ฝีมือดีที่รักงานไม้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงมีความประณีต สวยงาม และเป็นชิ้นงานที่น่าจดจำ
Unique-design-TK-Rustic
การออกแบบที่ใช้เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการคำนึงถึงลักษณะเฉพาะ ของไม้แต่ละประเภท ซึ่งมีสีและลายไม้ที่แตกต่างกัน ผสมผสานกับวัสดุเหล็ก รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์สไตล์ลอฟท์ (Loft & Rustic) ที่ยังคงคุณค่าของไม้เก่าที่มีเอกลักษณ์และดีไซน์ร่วมสมัย

Our Philosophy

TK Rustic ( ที เค รัสติค ) เฟอร์นิเจอร์ไม้ สไตล์ Loft

  • มุ่งเน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยกระบวนการประกอบชิ้นงานด้วยมือ โดยนำไม้เก่าคุณภาพดี ผสมผสานกับงานเหล็กเคลือบสี เกิดเป็นชิ้นงาน เฟอร์นิเจอร์สไตล์ลอฟท์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Updating…
  • No products in the cart.